412 333 288
Náš partner

Asociace
bezpečnostních
poradců

Uhelné sklady

Vážení zákazníci a obchodní přátelé,
naše společnost ESENVEX, s.r.o. je významným a dlouholetým prodejcem pevných paliv. V našem sortimentu najdete především hnědé uhlí z produkce Severočeských dolů a.s., Severní energetické a.s. a hnědouhelné brikety REKORD z Německa.

Bílinské hnědé uhlí z SD a.s. Doly Bílina
je nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí o výhřevnosti 11 – 18 Mj/kg. Těžné uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment obchodních uhelných produktů – tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno tříděné uhlí v druzích kostka 2, ořech 1 a ořech 2 s nízkým obsahem škodlivin.

Druh Zrnitost Výhřevnost Obsah popela Obsah síry
ko2 40-100 mm 17,6 MJ/kg 9,8% 0,77%
o1 20-40 mm 17,6 MJ/kg 9,8% 0,77%
o2 10-25 mm 17,6 MJ/kg 9,8% 0,77%

Mostecké hnědé uhlí od výrobce Severní energetická a. s.
Tříděné uhlí v kompletním sortimentu pro malé a střední zdroje, komunální a podnikatelskou sféru a pro domácnosti. Parametry tříděného paliva splňují požadavky stanovené vyhláškou MŽP ČR č. 357/2002 Sb. na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v energetických zdrojích.

Druh Zrnitost Výhřevnost Obsah popela Obsah síry
ko 40-100 mm 19,9 MJ/kg 10,0% 1,3%
o1 20-40 mm 20,0 MJ/kg 9,5% 1,4%
o2 10-20 mm 19,8 MJ/kg 10,5% 1,7%

Hnědouhelné brikety REKORD z Německa
Hnědouhelné brikety REKORD z oblasti Lužice mají dlouhou tradici. Úspěšně se používají jako palivo v krbech, kachlových kamnech a jiných topných zařízeních. Potěší nás nejenom svou vysokou výhřevností a dlohotrvajícím žhnutím, ale i krásnými plameny a malým množstvím kouře. Navíc se do hodnotné suroviny, kterou ani není třeba dovážet zdaleka, nepřidávají žádná pojiva. Na brikety REKORD se vždy můžete spolehnout – jejich kvalita je konstantní!

Druh Výhřevnost Obsah popela Prchavé látky Měrná sirnatost
brikety REKORD min. 19 MJ/kg 4,5% 43,0% 0,39 g/MJ

Hnědé uhlí Bogatynia – kostkoořech ekonomické
Hnědé uhlí z této lokality se vyznačuje velice nízkým obsahem síry, popela a vyšším obsahem vody. Pro dosažení optimálního efektu při spalování se doporučuje konečným odběratelům provést nákup a uskladnění s dostatečným předstihem tak, aby mohlo dojít k přirozenému úbytku vlhkosti při jeho uskladnění. Jedná se o obdobný princip uskladnění jako při spalování kusového dřeva.

Druh Zrnitost Výhřevnost Obsah popela Obsah síry
kostkoořech 20-80 mm 15,96 MJ/kg 6,22% 0,22%