412 333 288
Náš partner

Asociace
bezpečnostních
poradců

Písky a štěrky

Ceník – písky a štěrky

PÍSEK MALTOVÝ 359 Kč/t
PÍSEK BETONÁŘSKÝ 359 Kč/t
kačírek 32-125 mm 703 Kč/t
kačírek 16-32 mm 703 Kč/t
vápenec hrubé kamenivo – zahradní kámen 1000 Kč/t
dolomitický vápenec 16-32 mm 703 Kč/t
dolomitický vápenec 8-16 mm 703 Kč/t
 drcené kamenivo PDK 2-5 mm 679 Kč/t
drcené kamenivo PDK 0-63 mm 439 Kč/t
drcené kamenivo PDK 0-5 mm
385 Kč/t
drcené kamenivo PDK 11-22 mm 549 Kč/t
drcené kamenivo PDK 32-63 mm 481 Kč/t
kamenivo 0-22 mm (mimo normu) 345 Kč/t

dolomitický vápenec 16-32mm

kačírek 16-32mm

kamenivo 0-22mm (mimo normu)

kamenivo 0-63mm

kamenivo 2-5mm

kamenivo 11-22mm

kamenivo 32-63mm

dolomitický vápenec 8-16mm

Vápenec hrubé kamenivo

vápenec hrubé kamenivo – zahradní kámen