412 333 288
Náš partner

Asociace
bezpečnostních
poradců

Písky a štěrky

Ceník – písky a štěrky

PÍSEK MALTOVÝ 350 Kč/t
PÍSEK BETONÁŘSKÝ 320 Kč/t
kačírek 32-100 mm 489 Kč/t
kačírek 16-32 mm 599 Kč/t
 
vápenec hrubé kamenivo 600 Kč/t
dolomitický drcený vápenec 16-32 mm 676 Kč/t
 
drcené kamenivo PDK 0-63 mm 383 Kč/t
drcené kamenivo PDK 0-5 mm
333 Kč/t
drcené kamenivo PDK 11-22 mm 495 Kč/t
drcené kamenivo PDK 32-63 mm 423 Kč/t
drcené kamenivo PDK 120-200 mm 396 Kč/t
kamenivo 0-22 mm (mimo normu) 275 Kč/t